เรื่องราวของ 'ชอนจีฮุน' ทนายความมากฝีมือที่คิดค่าทนายความแค่ 1000 วอน(ประมาณ 27 บาทไทย) ถึงแม้ว่าเขาจะคิดค่าทนายความแค่ 1000 วอน แต่เขาก็สู้แทนลูกความของเขาอย่างสุดความสามารถจนฝ่า ยตรงข้ามแพ้อย่างราบคาบ เขาสามารถชนะคดีลวงกระเป๋าที่ฝ่ายตรงข้ามคือ 'แบคมารี' อัยการสาวฝึกหัดทำให้เธอรู้สึกไม่พอใจเขาเล็กน้อย

หลังจากที่แบคมารีฝึกหัดที่สำนักงานตุลาการเสร็จแล้ว เธอจึงกลับมาที่บริษัทกฎหมายแบคซึ่งเป็นบริษัทของคุณ ปู่ของเธอเพื่อเริ่มงาน แต่เธอกลับถูกปู่ของเธอส่งไปฝึกงานที่อื่นเป็นเวลาสอ งเดือน เมื่อเธอไปถึงที่นั้นเธอพบว่าที่ๆปู่ของเธอส่งเธอไปฝ ึกงานคือสำนักงานทนายความของชอนจีฮุน

เธอรู้สึกไม่เข้าใจและไม่อยากทำงานด้วย แต่ปู่ของเธอบอกว่าถ้าเธอไม่สามารถทนได้ถึง2เดือน เธอจะไม่สามารถกลับมาทำงานที่บริษัทกฎหมายแบคได้ เรื่องราววุ่นๆของสำนักงานทนายจึงเริ่มต้นขึ้น
ทนายพันวอน_ตอนที่_12จบ.mp4
http://www.filecondo.com/dl.php?f=t75d471PCUJ8

ทนายพันวอน_ตอนที่_11.mp4
http://www.filecondo.com/dl.php?f=K48f271PCUDD

ทนายพันวอน_ตอนที่_10.mp4
http://www.filecondo.com/dl.php?f=F3f9cd1PCUzR

ทนายพันวอน_ตอนที่_09.mp4
http://www.filecondo.com/dl.php?f=Nbd9ab1PCUvP

ทนายพันวอน_ตอนที่_08.mp4
http://www.filecondo.com/dl.php?f=ud04d91PCUqn

ทนายพันวอน_ตอนที่_07.mp4
http://www.filecondo.com/dl.php?f=1298b01PCUmd

ทนายพันวอน_ตอนที่_06.mp4
http://www.filecondo.com/dl.php?f=103b7b1PCUgF

ทนายพันวอน_ตอนที่_05.mp4
http://www.filecondo.com/dl.php?f=xfd7fc1PCUcp

ทนายพันวอน_ตอนที่_04.mp4
http://www.filecondo.com/dl.php?f=Pab3891PCU6R

ทนายพันวอน_ตอนที่_03.mp4
http://www.filecondo.com/dl.php?f=70d2dd1PCU2u

ทนายพันวอน_ตอนที่_02.mp4
http://www.filecondo.com/dl.php?f=54ca5e1PCTZ1

ทนายพันวอน_ตอนที่_01.mp4
http://www.filecondo.com/dl.php?f=7a4a4c1PCTVW