โปรแกรม Microsoft Activation S--cripts v1.8 โปรแกรม Activate Windows / Office

Quote:


Microsoft Activation S--cripts v1.8 เป็นโปรแกรมสำหรับ Activate Windows และ Office แบบ Digital License Activation ทั้งในแบบออนไลน์และออฟไลน์ เป็นตัว Activate Windows และ Office ที่ใช้ง่ายงายมาก รองรับตั้งแต่ Windows 7 / 8 / 8.1 ไปจนถึง Windows 10 / 11 และ Office เวอร์ชั้น 2010 / 2013 / 2016 และ 2019 และยังสามารถ Activate Windows Server 2008R2/2012/2012R2/2016 และ 2019 / 2021 ได้อีกด้วย
Features:

HWID Activation[Downlevel & Lockbox Method]
KMS38 Activation[With protection & Uninstallation option]
Online KMS Activation[Batch file based, no KMS related .dll .exe required]
$OEM$ Folder For Preactivation
Activation Troubleshoot
Windows 10-11 HWID Key
Change Windows 10-11 Edition
Available in All In One & Separate Files Version
And more.


Quote:
System Requirements

Internet Connection
No special requirementsMicrosoft_Activation_Scripts_1.8.rar
http://www.filecondo.com/dl.php?f=O6ef9a1PDg1A