เมื่อภาพถ่ายของเขาจะตีแผ่ความจริงของชาวเมืองมินามา ตะ และทำให้ทั้งโลกต้องตะลึง! ใน MINAMATA มินามาตะ ภาพถ่ายโลกตะลึง

“จอห์นนี เดปป์” เป็น “ดับเบิลยู ยูจีน สมิธ” ในภาพยนตร์ที่สร้างจากเรื่องจริงของช่างภาพ ผู้ใช้ภาพถ่ายต่อสู้เพื่อความเป็นธรรมให้คนทั้งโลกได ้รู้ ใน MINAMATA

หนังเล่าถึงช่วงเวลาที่ ดับเบิลยู ยูจีน สมิธ (เดปป์) มีชื่อเสียงสูงสุด ที่กลับกลายเป็นคนสันโดษไร้การติดต่อกับสังคม แต่กลับถูกส่งไปยังมินามาตะ เมืองชายฝั่งทะเลของญี่ปุ่นซึ่งถูกทำลายด้วยพิษของสา รปรอทที่มาจากความประมาทเลินเล่อทางอุตสาหกรรม

ที่นั่น สมิธแทรกตัวเข้าไปอยู่ร่วมกับชุมชนและบันทึกความพยาย ามของชาวบ้านในการอยู่รอดร่วมกับโรคมินามาตะ การรณรงค์เพื่อให้บริษัทและรัฐบาลญี่ปุ่นรับรู้ถึงชะ ตากรรมของพวกเขา จึงเริ่มต้นขึ้นผ่านกล้องคู่ใจกับภาพถ่ายของสมิธ จนก่อเกิดเป็นเรื่องราวที่เปลี่ยนชีวิตของเขาไปโดยสิ ้นเชิง
Minamata_(2021)_มินามาตะ_ภาพถ่ายโลกตะลึง.mkv
http://www.filecondo.com/dl.php?f=D5fc5d1PDgm0

3.78 GB