เรื่องย่อ ซีรี่ย์ญี่ปุ่น High & Low - The Story of S.W.O.R.D. ภาค1 ตอนที่ 1-10 ซับไทย
เมืองแห่งหนึ่ง ถูกปกครองด้วยกลุ่มคนที่เรียกตัวเองกว่า มุเก็น มาอย่างยาวนานจนล่วงเลยมาถึงรุ่นที่สอง โดยผู้นำกลุ่มในรุ่นนี้ ได้แก่ โคฮาคุ แต่ทว่า กลับมีสองพี่น้องที่ไม่ยอมศิโรราบให้กับอำนาจและลุกข ึ้นต่อสู้ ต่อมาทั้งคู่ถูกขนานนามว่า พี่น้องอามามิยะ และเมื่อมุเก็นไม่สามารถรักษาระเบียบและอำนาจเอาไว้ด ังเดิมได้ กลุ่มจึงได้แตกไป และพี่น้องอามามิยะก็เร้นกายอยู่ที่ไหน ไม่มีใครรู้ เมื่อฐานอำนาจเดิมสิ้นสลายไป จึงได้เกิดฐานอำนาจใหม่ขึ้น โดยแบ่งเป็นห้ากลุ่มย่อย ได้แก่ สมาพันธ์ซังโนะ , ไวท์ราสคาลส์ , มัธยมปลายโอยะ , รู้ดบอยส์ , และ ครอบครัวดารุมะ ซึ่งตัวอักษรแรกของทั้งห้ากลุ่มในภาษาอังกฤษ สามารถนำมาเรียงได้ว่า S.W.O.R.D. และนี่คือเรื่องราวการต่อสู้และที่ต้องแลกด้วยโลหิตแ ละศักดิ์ศรี

[jio]_HiGH&LOW_ep09-10_-end-_(sub_Thai).mp4
http://www.filecondo.com/dl.php?f=X483391R8kbY

[jio]_HiGH&LOW_ep08_(sub_Thai).mp4
http://www.filecondo.com/dl.php?f=141c781R8kaX

[jio]_HiGH&LOW_ep07_(sub_Thai).mp4
http://www.filecondo.com/dl.php?f=i1fb321R8k9Z

[jio]_HiGH&LOW_ep06_(sub_Thai).mp4
http://www.filecondo.com/dl.php?f=9fd8491R8k94

[jio]_HiGH&LOW_ep05_(sub_Thai).mp4
http://www.filecondo.com/dl.php?f=1e3a5a1R8k84

[jio]_HiGH&LOW_ep04_(sub_Thai).mp4
http://www.filecondo.com/dl.php?f=sb8bd11R8k75

[jio]_HiGH&LOW_ep03_(sub_Thai).mp4
http://www.filecondo.com/dl.php?f=Od1b611R8k67

[jio]_HiGH&LOW_ep02_(sub_Thai).mp4
http://www.filecondo.com/dl.php?f=u151f31R8k59

[jio]_HiGH&LOW_ep01_(sub_Thai).mp4
http://www.filecondo.com/dl.php?f=g661981R8k4d