Love Strikes! (モ テ キ )
Moteki สร้างจากมังงะที่โด่งดังในปี 2008 ก่อนจะถูกนำมาสร้างเป็นซีรี่ย์ในปี 2010 ซึ่งมันดังพลุแตก จนนำมาสร้างเป็นภาพยนตร์ต่อในปี 2011
Moteki เป็นเรื่องของ Yukiyo Fujimoto หนุ่มเนิร์ดสุดเฉิ่มวัย 29 ปีที่ยังไม่มีอะไรในชีวิตเป็นชิ้นเป็นอัน แต่เขามีเรื่องที่หมกมุ่นอยู่เรื่องเดียวคือการเสียค วามบริสุทธ์ให้กับคนที่เขารัก ซึ่งนั้นนับเป็นเรื่องยากสำหรับเขา
แต่จู่ๆ เขาก็เข้าสู่ช่วง Moteki (เป็นคำที่คนญี่ปุ่นใช้เรียกช่วงวัยที่เราจะเนื้อหอม ที่สุด) แล้วชีวิตมะรุมมะตุมวุ่นรักของเขาก็เริ่มขึ้นกับ 3 สาว Aki, Itsuka และ Natsuki ที่กลับเข้ามาพัวพันกับเขาอีกครั้ง

[ซีซัน_1.Ep9]_รักจะบุก_ใครก็ฉุดไม่อยู่_เดอะ_ซีรีส์_-_ตอน_9.mkv
http://www.filecondo.com/dl.php?f=K097171S6LBj

[ซีซัน_1.Ep8]_รักจะบุก_ใครก็ฉุดไม่อยู่_เดอะ_ซีรีส์_-_ตอน_8.mkv
http://www.filecondo.com/dl.php?f=N713711S6LAl

[ซีซัน_1.Ep7]_รักจะบุก_ใครก็ฉุดไม่อยู่_เดอะ_ซีรีส์_-_ตอน_7.mkv
http://www.filecondo.com/dl.php?f=72e3a01S6Lzo

[ซีซัน_1.Ep6]_รักจะบุก_ใครก็ฉุดไม่อยู่_เดอะ_ซีรีส์_-_ตอน_6.mkv
http://www.filecondo.com/dl.php?f=L461e61S6Lyq

[ซีซัน_1.Ep5]_รักจะบุก_ใครก็ฉุดไม่อยู่_เดอะ_ซีรีส์_-_ตอน_5.mkv
http://www.filecondo.com/dl.php?f=364ce31S6Lxr

[ซีซัน_1.Ep4]_รักจะบุก_ใครก็ฉุดไม่อยู่_เดอะ_ซีรีส์_-_ตอน_4.mkv
http://www.filecondo.com/dl.php?f=zfdd371S6Lwt

[ซีซัน_1.Ep3]_รักจะบุก_ใครก็ฉุดไม่อยู่_เดอะ_ซีรีส์_-_ตอน_3.mkv
http://www.filecondo.com/dl.php?f=m3a74e1S6Lvv

[ซีซัน_1.Ep2]_รักจะบุก_ใครก็ฉุดไม่อยู่_เดอะ_ซีรีส์_-_ตอน_2.mkv
http://www.filecondo.com/dl.php?f=Pb1dfd1S6Luy

[ซีซัน_1.Ep1]_รักจะบุก_ใครก็ฉุดไม่อยู่_เดอะ_ซีรีส์_-_ตอน_1.mkv
http://www.filecondo.com/dl.php?f=Aa7d0d1S6LtA

[ซีซัน_1.Ep12]_รักจะบุก_ใครก็ฉุดไม่อยู่_เดอะ_ซีรีส์_-_ตอน_12.mkv
http://www.filecondo.com/dl.php?f=z2345d1S6LsA

[ซีซัน_1.Ep11]_รักจะบุก_ใครก็ฉุดไม่อยู่_เดอะ_ซีรีส์_-_ตอน_11.mkv
http://www.filecondo.com/dl.php?f=00f2ad1S6LrD

[ซีซัน_1.Ep10]_รักจะบุก_ใครก็ฉุดไม่อยู่_เดอะ_ซีรีส์_-_ตอน_10.mkv
http://www.filecondo.com/dl.php?f=me54a21S6LqF