เรื่องย่อ...
สารคดีเรื่องนี้พาไปเจาะลึกประวัติศาสตร์ของเหตุการณ ์ความไม่สงบทางภาคใต้
ของประเทศไทยที่ดำเนินมายาวนาน ผ่านมุมมองของคนรุ่นใหม่ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่18_ปี_ความทรงจำ_ความฝัน_ความรุนแรง_by_MerkavaMII.m kv
http://www.filecondo.com/dl.php?f=O478bb1SfzBZ

3.1 GB