เกมส์ที่เล่นด้วยชีวิตจริง คัดเลือกโดยการจับคนที่ถูกสังคมรังเกียจมารวมกันไว้ท ี่เกาะร้างแห่งหนึ่งและฝั่ง IC Chip ไว้ที่มือผู้ที่สามารถรวบรวม IC Chip ได้ครบ 8 ชิ้นก็จะได้รับการส่งตัวกลับไปใช้ชีวิตปรกติเหมือนเด ิมแต่การแกะ IC Chip ออกมานั้นทำได้เพียงแค่วิธีเดียวนั่นคือการ “ฆ่า” เท่ากับทางรอดออกจากเกาะนี้คือการฆ่าให้ครบ 8 คนแต่ผู้จัดเกมส์ก็ยังใจดีมอบ BIM ระเบิดที่มีหลากหลายรูปแบบให้ผู้เล่นทุกคนไว้เป็นอาว ุธ นั่นคือที่มาของชื่อเรื่อง บีททท ตูมมม