Cast


Plot

Shiho Tachibana (Yo Yoshida) อัจฉริยะศัลยแพทย์ด้านระบบประสาท หลังจากประสบอุบัติเหตุเธอเริ่มมีภาพหลอนขณะทำการผ่า ตัด จึงทำให้ Shiho จึงตัดสินใจยุติบทบาทศัลยแพทย์ของเธอลง จากนั้น Masayuki Kitabatake (Katsunori Takahashi) อดีต professor ของเธอซึ่งปัจจุบันเป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาวิทยา ลัย Tokyo ชักชวนให้เธอเข้าร่วมแผนกวิเคราะห์และวินิจฉัยโรค ซึ่งเป็นที่รู้จักในนามทีม Lady da Vinci โดยทีมประกอบไปด้วยนักวิเคราะห์หญิง 7 คนที่มีความสามารถพิเศษในด้านความเชี่ยวชาญของตน แต่ดูเหมือนว่าแต่ละบุคคลจะมีบุคลิกที่แตกต่างกันมาก


Profile

Drama: Medical Team: Lady Davinci s Diagnosis (literal title)
Romaji: Medikaru Chimu Redi Davinchi no Shindan
Director: Kazunari Hoshino
Writer: Shinichi Tanaka
Network: Fuji TV / KTV
No. of episodes: 10
Release Date: October 11 - December 13, 2016
Country: Japan
Promo1
http://www.filecondo.com/dl.php?f=g7d5761FCOpH
2
http://www.filecondo.com/dl.php?f=D943b31FCOqF
3
http://www.filecondo.com/dl.php?f=x56f2e1FCOrC
4
http://www.filecondo.com/dl.php?f=gafca21FCOsD
5
http://www.filecondo.com/dl.php?f=Pecb1c1FCOty
6
http://www.filecondo.com/dl.php?f=Q4752f1FCOuv
7
http://www.filecondo.com/dl.php?f=t846fc1FCOvs
8
http://www.filecondo.com/dl.php?f=qabc871FCOwu
9
http://www.filecondo.com/dl.php?f=sf9a781FCOxo
10
http://www.filecondo.com/dl.php?f=p847431FCOyj