Quote:


Quote:

เรื่องย่อ : บาจิราว ขุนศึกยอดนักรบ
บาจิราว ขุนศึกยอดนักรบ เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการทวงสิทธิ์อันชอบธรรมของฮิน ดูบนผืนแผ่นดินอินเดียจากชาวมุคัล (บ้างเรียกโมกุล Mughal) ซึ่งนับถือศาสนาอิสลามบาจีราวเป็นหนึ่งในนักรบที่ยิ่ งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของอินเดีย และเป็นเปชวา (Peshwa) ซึ่งเป็นตำแหน่งที่เทียบเท่ากับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีใ นปัจจุบันบาจีราวเกิดในวรรณะพราหมณ์ บิดาชื่อ บาลาจี วิศวนาถ มารดาชื่อ รฐา ในช่วงระหว่างที่จักรวรรดิมราฐา (บ้างเรียกมาราธา) ที่สนับถือศาสนาฮินดู ถูกพวกมุคัลซึ่งนับถือศาสนาอิสลามเข้ายึดครองวิศวนาถ บิดาของบาจีเดิมเป็นทั้งนักรบแล

ะนักปราชญ์ที่หลบซ่อนตัวด้วยการชีวิตเรียบง่ายกับภรร ยา หากในใจของวิศวนาถกลับต้องการให้มราฐาเป็นอิสระจากพว กมุคัลเฉกเช่นชาวมราฐีทั้งปวง ในระหว่างนั้นเองที่รฐาตั้งท้องลูกชายคนแรก ซึ่งได้รับการตั้งชื่อจากนักบวชว่า บาจี พร้อมทั้งได้ทำนายว่า บาจีจะเป็นเอกบุรุษที่ได้รับชัยชนะในทุกสงคราม แต่น่าเสียดายที่บาจีมีอายุสั้นบาจีเป็นเด็กที่มีควา มกล้าหาญ มีไหวพริบและความเฉลียวฉลาด มีความมุ่งมั่น ซีรีย์เรื่องนี้ จึงเรื่องราวความเป็นมาของบาจีที่ได้รับการสั่งสอนอย ่างดีจากบิดามารดาจนกระทั่งได้เป็นเปชวา และเป็นนักรบที่มีความกล้าหาญกับการต่อต้านพวกมุคัลอ ย่างเปิดเผย ยิ่งไปกว่านั้น บาจียังสามารถแผ่ขยายดินแดนมราฐาออกจากเดิมนอกจากเรื ่องราวความเก่งกล้าแล้ว ยังมีเรื่องราวของการแต่งงานกับนางกาสีภรรยาชาวฮินดู และความรักที่มีต่อนางมัสตานีภรรยาคนที่สองที่เป็นลู กครึ่งมุสลิมแต่นับว่าเป็นเรื่องน่าเสียดายยิ่งนักที ่บาจีราวนักรบผู้เก่งกล้าผู้นี้ต้องเสียชีวิตลงด้วยอ ายุเพียง 40 ปี นักแสดง - รูดรา โซนี (Rudra Soni) / คารัน ซูชัค (Karan Suchak) รับบทเป็น บาจิราวที่ 1 อัครมหาเสนาบดีและแม่ทัพของจักรวรรดิมราฐา ภายใต้บัลลังก์ของกษัตริย์ชาหุ - อิชิตา กันกุลี (Ishita Ganguly) รับบทเป็น คาชิไบ ภรรยาคนแรกของบาจิราว - เมกาห์ ชากราบอร์ตี (Megha Chakraborty) รับบทเป็น มัสตานี คนรักและภรรยาคนที่ 2 ของบาจิราว - มานิช วาดวา (Manish Wadhwa) รับบทเป็น บาลาจี พ่อของบาจิราว - อนุจา เสธ (Anuja Sathe) รับบทเป็น รดาไบ แม่ของบาจิราว - ซาเมียร์ ดาร์มาดิคารี (Sameer Dharmadhikari) รับบทเป็น กษัตริย์ชาหุ กษัตริย์แห่งจักรวรรดิมราฐา - ราวินดรา มานคานี (Ravindra Mankani) รับบทเป็น พรหมานันทะ สวามิ บาทหลวงที่ปรึกษาราชวงศ์
Quote:
1
http://www.filecondo.com/dl.php?f=I1cc8c1HBLIC
2
http://www.filecondo.com/dl.php?f=59ebe21HBLTh
3
http://www.filecondo.com/dl.php?f=ucc5631HBM3W
4
http://www.filecondo.com/dl.php?f=h531ca1HBMeF
5
http://www.filecondo.com/dl.php?f=94fe3a1HBMpd
6
http://www.filecondo.com/dl.php?f=rcaf9c1HBMzT
7
http://www.filecondo.com/dl.php?f=bbe6e11HBMBP
8
http://www.filecondo.com/dl.php?f=97f8241HBMCN
9
http://www.filecondo.com/dl.php?f=R9a6a31HBMDK
10
http://www.filecondo.com/dl.php?f=O054451HBLJD
11
http://www.filecondo.com/dl.php?f=dbcd9b1HBLKz
12
http://www.filecondo.com/dl.php?f=Hb82431HBLLx
13
http://www.filecondo.com/dl.php?f=9389c11HBLMv
14
http://www.filecondo.com/dl.php?f=q1ef481HBLNu
15
http://www.filecondo.com/dl.php?f=ha77ac1HBLOs
16
http://www.filecondo.com/dl.php?f=jd461e1HBLPq
17
http://www.filecondo.com/dl.php?f=10c5cd1HBLQn
18
http://www.filecondo.com/dl.php?f=N4653b1HBLRm
19
http://www.filecondo.com/dl.php?f=zd05a01HBLSl
20
http://www.filecondo.com/dl.php?f=m9ea8c1HBLUh
21
http://www.filecondo.com/dl.php?f=Cd78461HBLVe
22
http://www.filecondo.com/dl.php?f=R16ae51HBLWd
23
http://www.filecondo.com/dl.php?f=baf19f1HBLXa
24
http://www.filecondo.com/dl.php?f=u582161HBLY9
25
http://www.filecondo.com/dl.php?f=E3f9cc1HBLZ5
26
http://www.filecondo.com/dl.php?f=7c7b891HBM05
27
http://www.filecondo.com/dl.php?f=9356a21HBM12
28
http://www.filecondo.com/dl.php?f=Rdf80f1HBM1Z
29
http://www.filecondo.com/dl.php?f=Nf9fb71HBM2X
30
http://www.filecondo.com/dl.php?f=U4c5dd1HBM4V
31
http://www.filecondo.com/dl.php?f=C5a76f1HBM5S
32
http://www.filecondo.com/dl.php?f=37afd21HBM6Q
33
http://www.filecondo.com/dl.php?f=z387531HBM7O
34
http://www.filecondo.com/dl.php?f=d4a2971HBM8M
35
http://www.filecondo.com/dl.php?f=t43b4c1HBM9K
36
http://www.filecondo.com/dl.php?f=M78d731HBMaI
37
http://www.filecondo.com/dl.php?f=ld1c2f1HBMbD
38
http://www.filecondo.com/dl.php?f=8184ca1HBMcB
39
http://www.filecondo.com/dl.php?f=j685f01HBMdB
40
http://www.filecondo.com/dl.php?f=j29a151HBMfv
41
http://www.filecondo.com/dl.php?f=k24ba81HBMgu
42
http://www.filecondo.com/dl.php?f=bc82101HBMhs
43
http://www.filecondo.com/dl.php?f=42ea1d1HBMip
44
http://www.filecondo.com/dl.php?f=w2d5be1HBMjn
45
http://www.filecondo.com/dl.php?f=Qba86b1HBMkl
46
http://www.filecondo.com/dl.php?f=L36c831HBMlk
47
http://www.filecondo.com/dl.php?f=D2f3fb1HBMmi
48
http://www.filecondo.com/dl.php?f=i31f9f1HBMng
49
http://www.filecondo.com/dl.php?f=Y0336d1HBMoo
50
http://www.filecondo.com/dl.php?f=3a0c521HBMqj
51
http://www.filecondo.com/dl.php?f=Ca1f831HBMre
52
http://www.filecondo.com/dl.php?f=Odce8f1HBMsf
53
http://www.filecondo.com/dl.php?f=J9110a1HBMtc
54
http://www.filecondo.com/dl.php?f=i038551HBMub
55
http://www.filecondo.com/dl.php?f=id78771HBMv9
56
http://www.filecondo.com/dl.php?f=m177781HBMw7
57
http://www.filecondo.com/dl.php?f=z97e8b1HBMxa
58
http://www.filecondo.com/dl.php?f=K9bb6a1HBMy1
59
http://www.filecondo.com/dl.php?f=E855831HBMyZ
60
http://www.filecondo.com/dl.php?f=n4748f1HBMAW