ในสมัยคังซีปีที่แปด คังซีได้รับความช่วยเหลือจากน่าหลันหรงรั่วเอาผิดจับ กุมตัวเอ๋าไป้ได้ในที่สุด ต่อจากนั้นความสัมพันธ์ของคนทั้งสองก็แนบแน่นดุจดั่ง พี่น้อง
สืบเนื่องจากความผิดของเอ๋าไป้ ส่งผลให้สกุลเว่ยพลอยเดือดร้อนไปด้วย เว่ยหลินหลางจึงได้ไปพึ่งพิงสกุลน่าหลัน และเพื่อชื่อเสียงและอนาคตของสกุลเว่ย หลินหลางจึงเข้าวังหลวงเพื่อคัดเลือกหญิงงาม คังซีทรงพบว่าหลินหลางไม่เหมือนกับผู้หญิงคนอื่น จึงค่อย ๆเกิดความรู้สึกที่ดีต่อนางจนกลายเป็นความรัก

คังซีครองราชย์ตั้งแต่วัยเยาว์จึงเปี่ยมด้วยความห้าว หาญและอุดมการณ์ โดยมีหรงรั่วคอยถวายการรับใช้ ต่อมาคังซีทรงพบโดยบังเอิญว่าหรงรั่วและหลินหลางเป็น คนรักเก่ากัน ด้วยความเข้าใจผิดจึงตัดสินใจให้คนทั้งสองครองรักกัน ครั้งหนึ่งด้วยความบังเอิญ ทำให้มิตรภาพระหว่างคังซีและหรงรั่วฟื้นคืนมาดังเดิม

ในเวลานี้ หรงรั่วก็ประจักษ์ต่อความรู้สึกของตนเองว่าระหว่างตน และหลินหลางเป็นอดีตไปแล้ว

คังซีจึงทรงวางพระทัย ไทเฮาเสี้ยวจวงทรงตักเตือนคังซีให้เห็นแก่ชาติประชาแ ละความผาสุกเป็นสำคัญ

หลินหลางคอยสนับสนุนให้ความช่วยเหลือคังซีจนทำให้ไทเ ฮาเสี้ยวจ้วงยอมรับในตัวนาง

ต่อมาไม่นาน หรงรั่วคุ้มครองคังซีจนตัวตาย คังซีและหลินหลางเสียใจที่ต้องสูญเสียสหายรักไป ทั้งสองจึงร่วมกันบรรเลงเพลงจากพิณและขลุ่ยด้วยความอ าลัย …
34.90 GB
http://www.filecondo.com/dl.php?f=Y177ab1J1SFf