เมื่ออยู่ๆ ร่างของผู้คนก็มีไฟลุกท่วม เด็กหนุ่มผู้มีพลังควบคุมเพลิงจึงเข้ามาเป็นสมาชิกหน ่วยดับเพลิงพิเศษซึ่งมีหน้าที่ป้องกันโตเกียวไม่ให้ว อดวาย
7.07 GB
http://www.filecondo.com/dl.php?f=Nb832e1JMcfF