[ TVB classic]NEW!!! ใหม่สดจากเตา 720p มาแล้วจ้าสดๆร้อนๆซีรี่ย์ที่หลายคนรอคอย The Legendary Ranger 1993 เทพบุตรผู้พิชิต 720p ปี 1993
นำแสดงโดย : หลี่หมิง / หงซิน
ระบบเสียง ไทย / จีน
พากษ์ไทยโดย CVD
จำนวนตอน : 20 ตอน
ปี : 1993

เนื้อเรื่องย่อ
หยวน Zhen-xia เป็นศัลยแพทย์ชั้นบนนักสืบมือสมัครเล่นและศิลปินศิลป ะที่มีความอยากรู้อยากเห็นที่ไม่รู้จักพอและรหัสทางจ ริยธรรมของดั้งเดิมyouxia ความอยากรู้อยากเห็นของเขาดึงดูดให้เขาเข้าไปตรวจสอบ การลักพาตัวการลักพาตัวและอาชญากรรมที่แปลกประหลาดอื ่น ๆ อย่างไรก็ตามเมื่อหยวนสอบสวนลึกเขาค้นพบว่าอาชญากรรม ทั้งหมดนั้นเชื่อมโยงกันและเป็นส่วนหนึ่งของพล็อตโดย ลัทธิวันโลกาวินาศ. เชื่อว่ามนุษยชาติจะถูกกำจัดโดยแหล่งกำเนิดนอกโลกอาช ญากรรมของลัทธิถูกนำมาใช้เพื่อซ่อนและให้ทุนการขโมยส ารพันธุกรรมจากตัวอย่างมนุษย์ที่สว่างและ fittest เพื่อสร้างเผ่าพันธุ์ต้นแบบที่จะ repopulate โลก แม้จะกลายเป็นศัตรูที่ไร้ความปรานีของลัทธิในฐานะตัว อย่างของสิ่งที่ลัทธิพิจารณาว่าเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ แบบตัวเองหยวนก็กลายเป็นผู้สมัครที่สำคัญสำหรับการรั บสมัครเข้าสู่ลัทธิ ด้วยเหตุนี้ลัทธิจึงส่งตัวแทนชั้นนำของตนนางแบบที่สว ยงาม / นักแสดงหญิงหวนฮวนเพื่อรับสมัครหยวน

แม้จะมีกิจกรรมที่ผิดกฎหมายอาชญากรรมของลัทธิจะดำเนิ นการในความปรารถนาที่ผิดเพื่อปกป้องมนุษยชาติและเพื่ อให้แน่ใจว่าการอยู่รอด หยวนพบว่าศัตรูที่แท้จริงของเขาคือคนที่อยู่ใกล้บ้าน Jin Shí คู่หูที่มีการผจญภัยของหยวนศัลยแพทย์และนักต่อสู้เพื ่อป้องกันตัวกลายเป็นคนที่หงุดหงิดที่สองที่ดีที่สุด สำหรับหยวนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการแสวงหาความรักของนั กเต้นหลิงหลิง ด้วยความซับซ้อนของปมด้อยของเขาจินจึงออกเดินทางเพื่ อแก้แค้นหยวนโดยทำลายทุกสิ่งที่หยวนรักเริ่มต้นด้วยห ลิงหลิง
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20