เรื่องราวของหนุ่มน้อยชอยคังชิที่เติบโตโดยไม่รู้ว่า พ่อแม่ของตัวเองคือใคร รู้แต่เพียงว่าตัวเขาเองถูกนำใส่ตะกร้าลอยน้ำจนมาเจอ กับ ปาร์คมูซอล เจ้าของโรงแรมร้อยปี ที่เป็นผู้ชุบเลี้ยงเขาพร้อมกับย้ำให้เขาใส่สร้อยข้อ มือสีแดง และห้ามถอดโดยเด็ดขาดจนกว่าจะอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ ชอยคังชิเป็นเด็กหนุ่มอารมณ์ร้อน มุทะลุ เขาเติบโตขึ้นมาพร้อมกับ ปาร์คแทซู และ ปาร์คชุงโจ ในชีวิตของเขา สองคนนี้คือครอบครัวเดียวที่เขาเหลืออยู่01
http://www.filecondo.com/dl.php?f=Eb6bf71LXurD
02
http://www.filecondo.com/dl.php?f=qf246d1LXuG0
03
http://www.filecondo.com/dl.php?f=55eebb1LXuNy
04
http://www.filecondo.com/dl.php?f=Vca66b1LXuOA
05
http://www.filecondo.com/dl.php?f=Z99fc91LXuPR
06
http://www.filecondo.com/dl.php?f=g714461LXuRe
07
http://www.filecondo.com/dl.php?f=A3120d1LXuRt
08
http://www.filecondo.com/dl.php?f=d503fe1LXuTH
09
http://www.filecondo.com/dl.php?f=Ue2e6e1LXuWa
10
http://www.filecondo.com/dl.php?f=y64dd31LXush
11
http://www.filecondo.com/dl.php?f=Wc7e251LXutf
12
http://www.filecondo.com/dl.php?f=o4bfcc1LXuuv
13
http://www.filecondo.com/dl.php?f=g1ee6d1LXuva
14
http://www.filecondo.com/dl.php?f=L330c01LXuzz
15
http://www.filecondo.com/dl.php?f=wa83471LXuAA
16
http://www.filecondo.com/dl.php?f=mb10281LXuBs
17
http://www.filecondo.com/dl.php?f=M592d41LXuC7
18
http://www.filecondo.com/dl.php?f=T147521LXuD2
19
http://www.filecondo.com/dl.php?f=U0f6141LXuEU
20
http://www.filecondo.com/dl.php?f=214f231LXuGX
21
http://www.filecondo.com/dl.php?f=jdb5ee1LXuHX
22
http://www.filecondo.com/dl.php?f=Sd4fc71LXuJr
23
http://www.filecondo.com/dl.php?f=vb49211LXuJW
24
http://www.filecondo.com/dl.php?f=95bad91LXuM4