Legend of Goddess Luo 2013 ตำนานเทพธิดาแห่งแม่น้ำลก คือนางเอียนซี สาวงามผู้เป็นเหตุแห่งความพิสดารของตระกูลโจ เพราะสามพ่อลูก โจโฉ โจผี และโจสิด ต่างหมายปองนางเอียนซี แม้ว่าเอียนซีจะแต่งงานกับโจผีแล้วก็ตาม เรื่องของเอียนซีเกิดขึ้นเมื่อครั้งที่โจโฉยกทัพไปรบ กับอ้วนเสี้ยวที่เมืองกิจิ๋ว โจโฉรบชนะจึงยึดเมืองและสั่งห้ามมิให้ผู้ใดเข้าไปยัง ตำหนักของอ้วนเสี้ยวโดยเด็ดขาด เนื่องจากโจโฉแอบหลงรักนางเอียนซีที่หลบซ่อนอยู่ในตำ หนัก แต่ทว่าโจผี ซึ่งติดตามโจโฉไปรบด้วยนั้นได้ฝ่าฝืนคำสั่งของโจโฉ และแอบเข้าไปยังตำหนักของอ้วนเสี้ยว โจผีได้พบกับนางเล่าซือ ภรรยาอ้วนเสี้ยว และเอียนซีภรรยาอ้วนฮีซึ่งเป็นบุตรของอ้วนเสี้ยว โจผีเห็นนางเอียนซีสวยสะคราญจึงตกหลุมรัก พอรุ่งเช้าโจผีจึงเอ่ยปากขอเอียนซีเป็นภรรยา สร้างความขุ่นเคืองใจแก่โจโฉเป็นอย่างมาก แต่โจโฉก็ไม่คัดค้าน และเหตุการณ์นี้จึงกลายเป็นเหตุที่ทำให้โจโฉรักโจสิด มากกว่า นางเอียนซีเป็นภรรยาของโจผี แต่นางก็ไม่วายยั่วยวน โปรยเสน่ห์ให้โจโฉ และโจสิด เพื่อหวังจะทำลายตระกูลโจเป็นการแก้แค้น แต่ต่อมานางเกิดหลงรักโจสิดเข้าจริง ๆ เพราะโจสิดเป็นหนุ่มน้อยช่างออดอ้อน สนุกสนาน และจริงใจกับนาง ต่างกับโจผีที่มีนางสนมอีกมากมายต่อมาเมื่อโจโฉตาย โจผีชิงอำนาจและคิดฆ่าโจสิด แม้โจสิดจะร่ายกวีเจ็ดก้าวเอาชีวิตรอดไปได้ แต่ก็ถูกเนรเทศไปอยู่แดนไกล ชีวิตรักของเอียนซีจึงสุดแสนรันทด มิอาจจะฝืนประเพณีหนีตามโจสิดไปได้ นางเอียนซีจึงกระโดดน้ำลกเอี๋ยงเพื่อฆ่าตัวตาย หวังให้ร่างกายและวิญญาณลอยไปยังสถานที่ ๆ โจสิดอาศัยอยู่ การกระทำของนางเกิดจากความรักแท้ วิญญาณของเอียนซีจึงกลายเป็นเทพธิดาแห่งแม่น้ำลกเอี๋ ยง คอยปกปักษ์รักษาแม่น้ำ และได้ไปร่ำลาโจสิดด้วยความอาลัยอาวรณ์ กลายเป็นตำนานความรักพื้นบ้านที่เล่าสู่กันมาตั้งแต่ นั้น
Legend_of_Goddess_Luo_ตำนานเทพธิดาแห่งลำน้ำลั่ว_EP 68_End.mp4
http://www.filecondo.com/dl.php?f=fe8bf51MUEm0

Legend_of_Goddess_Luo_ตำนานเทพธิดาแห่งลำน้ำลั่ว_EP 67.mp4
http://www.filecondo.com/dl.php?f=S7f8701MUEl0

Legend_of_Goddess_Luo_ตำนานเทพธิดาแห่งลำน้ำลั่ว_EP 66.mp4
http://www.filecondo.com/dl.php?f=k9619a1MUEk2

Legend_of_Goddess_Luo_ตำนานเทพธิดาแห่งลำน้ำลั่ว_EP 65.mp4
http://www.filecondo.com/dl.php?f=zff50e1MUEjL

Legend_of_Goddess_Luo_ตำนานเทพธิดาแห่งลำน้ำลั่ว_EP 64.mp4
http://www.filecondo.com/dl.php?f=55e9661MUEhb

Legend_of_Goddess_Luo_ตำนานเทพธิดาแห่งลำน้ำลั่ว_EP 63.mp4
http://www.filecondo.com/dl.php?f=r671ee1MUEgK

Legend_of_Goddess_Luo_ตำนานเทพธิดาแห่งลำน้ำลั่ว_EP 62.mp4
http://www.filecondo.com/dl.php?f=q26b471MUEdi

Legend_of_Goddess_Luo_ตำนานเทพธิดาแห่งลำน้ำลั่ว_EP 61.mp4
http://www.filecondo.com/dl.php?f=ee0d111MUEcV

Legend_of_Goddess_Luo_ตำนานเทพธิดาแห่งลำน้ำลั่ว_EP 60.mp4
http://www.filecondo.com/dl.php?f=x2ade81MUEbn

Legend_of_Goddess_Luo_ตำนานเทพธิดาแห่งลำน้ำลั่ว_EP 59.mp4
http://www.filecondo.com/dl.php?f=ca86a61MUEam

Legend_of_Goddess_Luo_ตำนานเทพธิดาแห่งลำน้ำลั่ว_EP 58.mp4
http://www.filecondo.com/dl.php?f=Ab804f1MUE9s

Legend_of_Goddess_Luo_ตำนานเทพธิดาแห่งลำน้ำลั่ว_EP 57.mp4
http://www.filecondo.com/dl.php?f=tbc0b01MUE8u

Legend_of_Goddess_Luo_ตำนานเทพธิดาแห่งลำน้ำลั่ว_EP 56.mp4
http://www.filecondo.com/dl.php?f=x84cb91MUE7s

Legend_of_Goddess_Luo_ตำนานเทพธิดาแห่งลำน้ำลั่ว_EP 55.mp4
http://www.filecondo.com/dl.php?f=aee7c61MUE6u

Legend_of_Goddess_Luo_ตำนานเทพธิดาแห่งลำน้ำลั่ว_EP 54.mp4
http://www.filecondo.com/dl.php?f=U587111MUE5w

Legend_of_Goddess_Luo_ตำนานเทพธิดาแห่งลำน้ำลั่ว_EP 53.mp4
http://www.filecondo.com/dl.php?f=L258aa1MUE4N

Legend_of_Goddess_Luo_ตำนานเทพธิดาแห่งลำน้ำลั่ว_EP 52.mp4
http://www.filecondo.com/dl.php?f=u3d9d81MUE2B

Legend_of_Goddess_Luo_ตำนานเทพธิดาแห่งลำน้ำลั่ว_EP 51.mp4
http://www.filecondo.com/dl.php?f=fdc70e1MUE1E

Legend_of_Goddess_Luo_ตำนานเทพธิดาแห่งลำน้ำลั่ว_EP 50.mp4
http://www.filecondo.com/dl.php?f=q6a1231MUE0G

Legend_of_Goddess_Luo_ตำนานเทพธิดาแห่งลำน้ำลั่ว_EP 49.mp4
http://www.filecondo.com/dl.php?f=z2e96b1MUDZJ

Legend_of_Goddess_Luo_ตำนานเทพธิดาแห่งลำน้ำลั่ว_EP 48.mp4
http://www.filecondo.com/dl.php?f=od4e651MUDZt

Legend_of_Goddess_Luo_ตำนานเทพธิดาแห่งลำน้ำลั่ว_EP 47.mp4
http://www.filecondo.com/dl.php?f=tfbae61MUDXN

Legend_of_Goddess_Luo_ตำนานเทพธิดาแห่งลำน้ำลั่ว_EP 46.mp4
http://www.filecondo.com/dl.php?f=f2c3471MUDWG

Legend_of_Goddess_Luo_ตำนานเทพธิดาแห่งลำน้ำลั่ว_EP 45.mp4
http://www.filecondo.com/dl.php?f=Ec00641MUDUQ

Legend_of_Goddess_Luo_ตำนานเทพธิดาแห่งลำน้ำลั่ว_EP 44.mp4
http://www.filecondo.com/dl.php?f=s868191MUDSV

Legend_of_Goddess_Luo_ตำนานเทพธิดาแห่งลำน้ำลั่ว_EP 43.mp4
http://www.filecondo.com/dl.php?f=O65e351MUDRY

Legend_of_Goddess_Luo_ตำนานเทพธิดาแห่งลำน้ำลั่ว_EP 42.mp4
http://www.filecondo.com/dl.php?f=B51c011MUDQZ

Legend_of_Goddess_Luo_ตำนานเทพธิดาแห่งลำน้ำลั่ว_EP 41.mp4
http://www.filecondo.com/dl.php?f=B50ee11MUDQ2

Legend_of_Goddess_Luo_ตำนานเทพธิดาแห่งลำน้ำลั่ว_EP 40.mp4
http://www.filecondo.com/dl.php?f=yac7bf1MUDPA

Legend_of_Goddess_Luo_ตำนานเทพธิดาแห่งลำน้ำลั่ว_EP 39.mp4
http://www.filecondo.com/dl.php?f=34c5251MUDO6

Legend_of_Goddess_Luo_ตำนานเทพธิดาแห่งลำน้ำลั่ว_EP 38.mp4
http://www.filecondo.com/dl.php?f=I4e3521MUDN7

Legend_of_Goddess_Luo_ตำนานเทพธิดาแห่งลำน้ำลั่ว_EP 37.mp4
http://www.filecondo.com/dl.php?f=D3aef81MUDM9

Legend_of_Goddess_Luo_ตำนานเทพธิดาแห่งลำน้ำลั่ว_EP 36.mp4
http://www.filecondo.com/dl.php?f=B51cdc1MUDLc

Legend_of_Goddess_Luo_ตำนานเทพธิดาแห่งลำน้ำลั่ว_EP 35.mp4
http://www.filecondo.com/dl.php?f=R165061MUDKK

Legend_of_Goddess_Luo_ตำนานเทพธิดาแห่งลำน้ำลั่ว_EP 34.mp4
http://www.filecondo.com/dl.php?f=Z853f81MUDJh

Legend_of_Goddess_Luo_ตำนานเทพธิดาแห่งลำน้ำลั่ว_EP 33.mp4
http://www.filecondo.com/dl.php?f=e2aeac1MUDIi

Legend_of_Goddess_Luo_ตำนานเทพธิดาแห่งลำน้ำลั่ว_EP 32.mp4
http://www.filecondo.com/dl.php?f=B8bf771MUDHl

Legend_of_Goddess_Luo_ตำนานเทพธิดาแห่งลำน้ำลั่ว_EP 31.mp4
http://www.filecondo.com/dl.php?f=E974af1MUDGK

Legend_of_Goddess_Luo_ตำนานเทพธิดาแห่งลำน้ำลั่ว_EP 30.mp4
http://www.filecondo.com/dl.php?f=p518571MUDFA

Legend_of_Goddess_Luo_ตำนานเทพธิดาแห่งลำน้ำลั่ว_EP 29.mp4
http://www.filecondo.com/dl.php?f=y33d9e1MUDDL

Legend_of_Goddess_Luo_ตำนานเทพธิดาแห่งลำน้ำลั่ว_EP 28.mp4
http://www.filecondo.com/dl.php?f=S5b6481MUDCP

Legend_of_Goddess_Luo_ตำนานเทพธิดาแห่งลำน้ำลั่ว_EP 27.mp4
http://www.filecondo.com/dl.php?f=1669521MUDBC

Legend_of_Goddess_Luo_ตำนานเทพธิดาแห่งลำน้ำลั่ว_EP 26.mp4
http://www.filecondo.com/dl.php?f=x7c59d1MUDAB

Legend_of_Goddess_Luo_ตำนานเทพธิดาแห่งลำน้ำลั่ว_EP 25.mp4
http://www.filecondo.com/dl.php?f=f1ba8f1MUDzI

Legend_of_Goddess_Luo_ตำนานเทพธิดาแห่งลำน้ำลั่ว_EP 24.mp4
http://www.filecondo.com/dl.php?f=5fa7721MUDyL

Legend_of_Goddess_Luo_ตำนานเทพธิดาแห่งลำน้ำลั่ว_EP 23.mp4
http://www.filecondo.com/dl.php?f=d3697c1MUDxI

Legend_of_Goddess_Luo_ตำนานเทพธิดาแห่งลำน้ำลั่ว_EP 22.mp4
http://www.filecondo.com/dl.php?f=N153811MUDwH

Legend_of_Goddess_Luo_ตำนานเทพธิดาแห่งลำน้ำลั่ว_EP 21.mp4
http://www.filecondo.com/dl.php?f=W966d71MUDvK

Legend_of_Goddess_Luo_ตำนานเทพธิดาแห่งลำน้ำลั่ว_EP 20.mp4
http://www.filecondo.com/dl.php?f=12dbf41MUDuL

Legend_of_Goddess_Luo_ตำนานเทพธิดาแห่งลำน้ำลั่ว_EP 19.mp4
http://www.filecondo.com/dl.php?f=l81fd21MUDtN

Legend_of_Goddess_Luo_ตำนานเทพธิดาแห่งลำน้ำลั่ว_EP 18.mp4
http://www.filecondo.com/dl.php?f=jdeb311MUDsQ

Legend_of_Goddess_Luo_ตำนานเทพธิดาแห่งลำน้ำลั่ว_EP 17.mp4
http://www.filecondo.com/dl.php?f=U3905e1MUDrW

Legend_of_Goddess_Luo_ตำนานเทพธิดาแห่งลำน้ำลั่ว_EP 16.mp4
http://www.filecondo.com/dl.php?f=J586bc1MUDqV

Legend_of_Goddess_Luo_ตำนานเทพธิดาแห่งลำน้ำลั่ว_EP 15.mp4
http://www.filecondo.com/dl.php?f=67e5191MUDq0

Legend_of_Goddess_Luo_ตำนานเทพธิดาแห่งลำน้ำลั่ว_EP 14.mp4
http://www.filecondo.com/dl.php?f=Qefeb21MUDp0

Legend_of_Goddess_Luo_ตำนานเทพธิดาแห่งลำน้ำลั่ว_EP 13.mp4
http://www.filecondo.com/dl.php?f=H368de1MUDo3

Legend_of_Goddess_Luo_ตำนานเทพธิดาแห่งลำน้ำลั่ว_EP 12.mp4
http://www.filecondo.com/dl.php?f=9d8ddf1MUDn6

Legend_of_Goddess_Luo_ตำนานเทพธิดาแห่งลำน้ำลั่ว_EP 11.mp4
http://www.filecondo.com/dl.php?f=Dd540c1MUDm8

Legend_of_Goddess_Luo_ตำนานเทพธิดาแห่งลำน้ำลั่ว_EP 10.mp4
http://www.filecondo.com/dl.php?f=o6110d1MUDlb

Legend_of_Goddess_Luo_ตำนานเทพธิดาแห่งลำน้ำลั่ว_EP 09.mp4
http://www.filecondo.com/dl.php?f=wc26011MUDka

Legend_of_Goddess_Luo_ตำนานเทพธิดาแห่งลำน้ำลั่ว_EP 08.mp4
http://www.filecondo.com/dl.php?f=a4b6161MUDjg

Legend_of_Goddess_Luo_ตำนานเทพธิดาแห่งลำน้ำลั่ว_EP 07.mp4
http://www.filecondo.com/dl.php?f=c02bf51MUDii

Legend_of_Goddess_Luo_ตำนานเทพธิดาแห่งลำน้ำลั่ว_EP 06.mp4
http://www.filecondo.com/dl.php?f=s7ba681MUDhi

Legend_of_Goddess_Luo_ตำนานเทพธิดาแห่งลำน้ำลั่ว_EP 05.mp4
http://www.filecondo.com/dl.php?f=jdc9151MUDgf

Legend_of_Goddess_Luo_ตำนานเทพธิดาแห่งลำน้ำลั่ว_EP 04.mp4
http://www.filecondo.com/dl.php?f=R385eb1MUDfm

Legend_of_Goddess_Luo_ตำนานเทพธิดาแห่งลำน้ำลั่ว_EP 03.mp4
http://www.filecondo.com/dl.php?f=170c691MUDdq

Legend_of_Goddess_Luo_ตำนานเทพธิดาแห่งลำน้ำลั่ว_EP 02.mp4
http://www.filecondo.com/dl.php?f=Wbb4d31MUDc6

Legend_of_Goddess_Luo_ตำนานเทพธิดาแห่งลำน้ำลั่ว_EP 01.mp4
http://www.filecondo.com/dl.php?f=xf5d2a1MUDan