Please Don t Spoil Me Y2021 ฝ่าบาท โปรดอย่ารักข้า เป็นเรื่องของ นักเขียนนิยายเหยียนอีอี (นางเอก) หลังจากที่วางพล็อตนิยายให้เหยียนอีอี สนมร้ายที่วางแผนกับไทเฮาวางยาปลุกกำหนัดฝ่าบาท จนต้องมีชะตากรรมเข้าตำหนักเย็น ได้รับพระราชทานผ้าขาวให้จบชีวิตตัวเอง และตระกูลถูกประหารเก้าชั่วโคตรเสร็จเธอก็ถูกไฟช็อตจ นหลุดเข้ามาในนิยายที่ตัวเองเขียน ในช่วงเหตุการณ์ที่กำลังวางยาปลุกกำหนัดในน้ำแกงให้ฝ ่าบาทพอดี เพื่อไม่ให้ตัวเองตายอย่างในนิยายเหยียนอีอีจึงทำทุก ทางเพื่อกำจัดน้ำแกงและขวดยาหลักฐานแม้กระทั่งจูบฝ่า บาท นางก็ทำ! จึงพ้นโทษมาได้ในคืนนั้นมาได้ ทว่าใต้เท้าอาลักษณ์ ซึ่งเป็นระบบผู้ดูแลพล็อตนิยายกลับจะลบนางออกจากนิยา ย เพราะนางทำให้นิยายเพี้ยนไปจากเดิม ซึ่งการลบออกก็คือการตายทั้งโลกนี้และโลกเดิม เหยียนอีอีไม่อยากตาย นางจะต้องเข้าตำหนักเย็น และต้องอยู่ในนั้น 100 วันจึงจะสามารถกลับโลกเดิมได้ เหยียนอีอีจึงทำทุกทางเพื่อให้ได้รับโทษ ทั้งถวายหนังสือยอมรับผิดก็แล้ว ต่อยกุ้ยเฟยก็แล้ว ฉินอวี้ (พระเอก) ก็ยังไม่สั่งลงโทษนาง กะทั่งนางทำแจกันสุดหวงของเขาแตกจึงได้เข้าตำหนักเย็ นสมใจ เมื่อเข้าตำหนักเย็น เหยียนอีอี ก็เปลี่ยนตำหนักเย็นให้ครื้นเครง ดึงเหล่ากงกงให้มาเป็นพวก ฝ่าบาทที่สั่งให้คนจับตามองนางอยู่จึงรับสั่งให้นางอ อกจากตำหนักเย็น ทั้ง ๆ ที่รับโทษยังไม่ถึง 1 วัน เหยียนอีอีจะต้องทำอย่างไรเพื่อให้นางมีชีวิตรอดอยู่ ในนิยายได้ โดยที่ฝ่าบาทก็ช่างจับตามอง สงสัยในพฤติกรรมของนางเหลือเกิน เรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปPlease_Don’t_Spoil_Me_ฝ่าบาท_โปรดอย่ารักข้า_EP24_E nd.mp4
http://www.filecondo.com/dl.php?f=qf24f61Nd8KC

Please_Don’t_Spoil_Me_ฝ่าบาท_โปรดอย่ารักข้า_EP23.m p4
http://www.filecondo.com/dl.php?f=lc9b811Nd8JE

Please_Don’t_Spoil_Me_ฝ่าบาท_โปรดอย่ารักข้า_EP22.m p4
http://www.filecondo.com/dl.php?f=Q7fbe01Nd8IN

Please_Don’t_Spoil_Me_ฝ่าบาท_โปรดอย่ารักข้า_EP21.m p4
http://www.filecondo.com/dl.php?f=y952b71Nd8HI

Please_Don’t_Spoil_Me_ฝ่าบาท_โปรดอย่ารักข้า_EP20.m p4
http://www.filecondo.com/dl.php?f=je123e1Nd8Hc

Please_Don’t_Spoil_Me_ฝ่าบาท_โปรดอย่ารักข้า_EP19.m p4
http://www.filecondo.com/dl.php?f=Mcfbd91Nd8EO

Please_Don’t_Spoil_Me_ฝ่าบาท_โปรดอย่ารักข้า_EP18.m p4
http://www.filecondo.com/dl.php?f=K95d011Nd8DQ

Please_Don’t_Spoil_Me_ฝ่าบาท_โปรดอย่ารักข้า_EP17.m p4
http://www.filecondo.com/dl.php?f=S447451Nd8CS

Please_Don’t_Spoil_Me_ฝ่าบาท_โปรดอย่ารักข้า_EP16.m p4
http://www.filecondo.com/dl.php?f=D5edd21Nd8BU

Please_Don’t_Spoil_Me_ฝ่าบาท_โปรดอย่ารักข้า_EP15.m p4
http://www.filecondo.com/dl.php?f=903c251Nd8AW

Please_Don’t_Spoil_Me_ฝ่าบาท_โปรดอย่ารักข้า_EP14.m p4
http://www.filecondo.com/dl.php?f=sa6b751Nd8zY

Please_Don’t_Spoil_Me_ฝ่าบาท_โปรดอย่ารักข้า_EP13.m p4
http://www.filecondo.com/dl.php?f=Bff8f21Nd8z0

Please_Don’t_Spoil_Me_ฝ่าบาท_โปรดอย่ารักข้า_EP12.m p4
http://www.filecondo.com/dl.php?f=622d7e1Nd8y2

Please_Don’t_Spoil_Me_ฝ่าบาท_โปรดอย่ารักข้า_EP11.m p4
http://www.filecondo.com/dl.php?f=paf9871Nd8x4

Please_Don’t_Spoil_Me_ฝ่าบาท_โปรดอย่ารักข้า_EP10.m p4
http://www.filecondo.com/dl.php?f=d4df291Nd8w6

Please_Don’t_Spoil_Me_ฝ่าบาท_โปรดอย่ารักข้า_EP09.m p4
http://www.filecondo.com/dl.php?f=wf24c71Nd8v9

Please_Don’t_Spoil_Me_ฝ่าบาท_โปรดอย่ารักข้า_EP08.m p4
http://www.filecondo.com/dl.php?f=c4a5ba1Nd8ub

Please_Don’t_Spoil_Me_ฝ่าบาท_โปรดอย่ารักข้า_EP07.m p4
http://www.filecondo.com/dl.php?f=s2cc331Nd8tc

Please_Don’t_Spoil_Me_ฝ่าบาท_โปรดอย่ารักข้า_EP06.m p4
http://www.filecondo.com/dl.php?f=l494df1Nd8sf

Please_Don’t_Spoil_Me_ฝ่าบาท_โปรดอย่ารักข้า_EP05.m p4
http://www.filecondo.com/dl.php?f=i6f5931Nd8rg

Please_Don’t_Spoil_Me_ฝ่าบาท_โปรดอย่ารักข้า_EP04.m p4
http://www.filecondo.com/dl.php?f=Ib13ba1Nd8qj

Please_Don’t_Spoil_Me_ฝ่าบาท_โปรดอย่ารักข้า_EP03.m p4
http://www.filecondo.com/dl.php?f=Cc45701Nd8pt

Please_Don’t_Spoil_Me_ฝ่าบาท_โปรดอย่ารักข้า_EP02.m p4
http://www.filecondo.com/dl.php?f=b7445d1Nd8on

Please_Don’t_Spoil_Me_ฝ่าบาท_โปรดอย่ารักข้า_EP01.m p4
http://www.filecondo.com/dl.php?f=Of378d1Nd8nE