I Belonged to Your World (2023)

ชื่อจีน 他 跨 越 山 海 而 来
ชื่อไทย เธอมาเพื่อเปลี่ยนโลกทั้งใบ
จำนวนตอน 20 ตอน
ประเภท โรแมนติก คอมเมดี้ แฟนตาซี
ช่องทางการรับชม iQIYI ผ่านทางกล่องทรูไอดี

เรื่องย่อ

เล่าเรื่องราวของ ชีเยว่ หญิงสาวที่มีฐานะทางครอบครัวที่ค่อนข้างดีแต่กลับไม่ เป็นที่สนใจและใส่ใจของครอบครัวเนื่องจากเธอเป็นผู้ห ญิงครอบครัวเธอให้ความสำคัญกับลูกชายซะส่วนใหญ่ วันหนึ่งเธอได้พบกับ ชีซั่ว หนุ่มวัย 25 เขาบอกเธอว่าเขาเป็นลูกชายของเธอ เขาย้อนเวลามาอดีตเพื่อเปลี่ยนแปลงโชคชะตาของเธอ เนื่องจากอนาคตข้างหน้าเธอล้มเหลวกับการแต่งงานถูกหั กหลังและป่วยจนตาย ก่อนตายเธอได้บอกลูกชายว่าถ้าย้อนเวลากลับมาคงจะดี และนั่นก็ทำให้ลูกชายของเขานั้นทำการวิจัยกันข้ามเวล าจนสำเร็จ แผนการเปลี่ยนแปลงโชคชะตานั่นก็คือการเปลี่ยนแปลงของ ตัวเธอเอง ก่อนลูกชายของเธอจัดระเบียบชีวิตให้เธอใหม่โดยการให้ เธอตั้งใจเรียนและตามจีบหนุ่มนักเรียนหัวกะทิอย่าง ลู่เสี่ยว โดยลูกชายของเธอได้บอกว่าเขาเป็นสามีในอนาคตของเธอ ต่อมาลูกชายวางแผนและกระตุ้นให้แม่ของเขาได้สอบติดมห าวิทยาลัยเดียวกันกับ ลู่เสี่ยว เรื่องราวของเธอจะเป็นยังไงต่อไปติดตามกัน
I_Belonged_To_Your_World_(2023)_เธอมาเพื่อเปลี่ยนโ ลกทั้งใบ_EP20_End.mp4
http://www.filecondo.com/dl.php?f=w372181Q96eJ

I_Belonged_To_Your_World_(2023)_เธอมาเพื่อเปลี่ยนโ ลกทั้งใบ_EP19.mp4
http://www.filecondo.com/dl.php?f=t2e7bc1Q96dJ

I_Belonged_To_Your_World_(2023)_เธอมาเพื่อเปลี่ยนโ ลกทั้งใบ_EP18.mp4
http://www.filecondo.com/dl.php?f=z703d81Q96cK

I_Belonged_To_Your_World_(2023)_เธอมาเพื่อเปลี่ยนโ ลกทั้งใบ_EP17.mp4
http://www.filecondo.com/dl.php?f=yfbdda1Q96bO

I_Belonged_To_Your_World_(2023)_เธอมาเพื่อเปลี่ยนโ ลกทั้งใบ_EP16.mkv
http://www.filecondo.com/dl.php?f=67b9ae1Q96aM

I_Belonged_To_Your_World_(2023)_เธอมาเพื่อเปลี่ยนโ ลกทั้งใบ_EP15.mkv
http://www.filecondo.com/dl.php?f=m749161Q969P

I_Belonged_To_Your_World_(2023)_เธอมาเพื่อเปลี่ยนโ ลกทั้งใบ_EP14.mkv
http://www.filecondo.com/dl.php?f=C8ad8d1Q968Q

I_Belonged_To_Your_World_(2023)_เธอมาเพื่อเปลี่ยนโ ลกทั้งใบ_EP13.mp4
http://www.filecondo.com/dl.php?f=e90f661Q9689

I_Belonged_To_Your_World_(2023)_เธอมาเพื่อเปลี่ยนโ ลกทั้งใบ_EP12.ts
http://www.filecondo.com/dl.php?f=G0fa9d1Q967m

I_Belonged_To_Your_World_(2023)_เธอมาเพื่อเปลี่ยนโ ลกทั้งใบ_EP11.ts
http://www.filecondo.com/dl.php?f=2c08ef1Q966d

I_Belonged_To_Your_World_(2023)_เธอมาเพื่อเปลี่ยนโ ลกทั้งใบ_EP10.mp4
http://www.filecondo.com/dl.php?f=n99b681Q965n

I_Belonged_To_Your_World_(2023)_เธอมาเพื่อเปลี่ยนโ ลกทั้งใบ_EP09.mp4
http://www.filecondo.com/dl.php?f=Xb11301Q9645

I_Belonged_To_Your_World_(2023)_เธอมาเพื่อเปลี่ยนโ ลกทั้งใบ_EP08.mp4
http://www.filecondo.com/dl.php?f=D1209a1Q963d

I_Belonged_To_Your_World_(2023)_เธอมาเพื่อเปลี่ยนโ ลกทั้งใบ_EP07.mkv
http://www.filecondo.com/dl.php?f=D0887a1Q9622

I_Belonged_To_Your_World_(2023)_เธอมาเพื่อเปลี่ยนโ ลกทั้งใบ_EP06.mkv
http://www.filecondo.com/dl.php?f=F820901Q9612

I_Belonged_To_Your_World_(2023)_เธอมาเพื่อเปลี่ยนโ ลกทั้งใบ_EP05.mp4
http://www.filecondo.com/dl.php?f=Z0dd311Q960k

I_Belonged_To_Your_World_(2023)_เธอมาเพื่อเปลี่ยนโ ลกทั้งใบ_EP04.mkv
http://www.filecondo.com/dl.php?f=b466411Q95Z8

I_Belonged_To_Your_World_(2023)_เธอมาเพื่อเปลี่ยนโ ลกทั้งใบ_EP03.mkv
http://www.filecondo.com/dl.php?f=343e191Q95Y9

I_Belonged_To_Your_World_(2023)_เธอมาเพื่อเปลี่ยนโ ลกทั้งใบ_EP02.mkv
http://www.filecondo.com/dl.php?f=O923d41Q95Xc

I_Belonged_To_Your_World_(2023)_เธอมาเพื่อเปลี่ยนโ ลกทั้งใบ_EP01.mp4
http://www.filecondo.com/dl.php?f=had51f1Q95Wq