คนชราคนหนึ่งมาขอความช่วยเหลือจากบอสอู๋กับอีกสามคนพ ร้อมกับเรื่องประหลาดที่เกิดขึ้นในพื้นที่ภูเขาทางตะ วันตกเฉียงใต้ หมอกปกคลุมบนภูเขา ชาวบ้านหายตัวไป ทุกคนไล่ตามสิ่งแปลกประหลาดไปยังเหมืองทองคำดำที่ถูก ทิ้งร้างในพื้นที่ภูเขา และค้นพบว่าความแปลกประหลาดทั้งหมดนั้นมาจากสิ่งมีชี วิตลึกลับที่อยู่ลึกเข้าไปในเหมือง หลังจากประสบกับวิกฤติต่าง ๆ มากมาย ทั้งสามคนไม่เพียงแต่ทำลายแผนร้ายของคนชรา แต่ยังแก้ไขปัญหาหมอกได้สำเร็จด้วย

Video: MPEG4 Video (H264) 1920x816 25fps [V: h264 high L4.0, yuv420p, 1920x816]
Audio: AAC 44100Hz stereo [A: aac lc, 44100 Hz, stereo]
Subtitle: UTF-8 [S: Japanese [jpn] (subrip) [default]]
Subtitle: UTF-8 [S: Chinese [zho] (subrip)]
Subtitle: UTF-8 [S: Burmese [mya] (subrip)]
Subtitle: UTF-8 [S: Indonesian [ind] (subrip)]
Subtitle: UTF-8 [S: Spanish [spa] (subrip)]
Subtitle: UTF-8 [S: Thai [tha] (subrip)]
Subtitle: UTF-8 [S: Vietnamese [vie] (subrip)]
Subtitle: UTF-8 [S: English [eng] (subrip)]
Subtitle: UTF-8 [S: Chinese [zho] (subrip)]
Subtitle: UTF-8 [S: Korean [kor] (subrip)]
Subtitle: UTF-8 [S: Arabic [ara] (subrip)]
Subtitle: UTF-8 [S: No subtitles]
Misty_Creed_(2023_)ลุยสุสานพระราชวัง.mkv
http://www.filecondo.com/dl.php?f=7c58dc1Rwc5v

1.25 GB